• ساعت : ۱۱:۱۶:۲۷
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ 
چاپ مقاله علمی با عنوان " Evaluating the fluidized-bed drying of rice using response surface methodology and artificial neural network" توسط خانم دكتر لطیفی

مقاله علمی با عنوان " Evaluating the fluidized-bed drying of rice using response surface methodology and artificial neural network " توسط خانم دکتر لطیفی عضو هیات علمی معاونت موسسه برنج با همکاری سارا نانواکناری و دکتر موقرنژاد در ژورنال LWT- Food science and technology, 147 (2021)  به چاپ رسید. برای دریافت صفحه اول فایل مقاله بر لینک الحاقی واقع در بالا سمت چپ کلیک بفرمایید.

روابط عمومی معاونت موسسه تحقیقات برنج کشور
امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.0.3.0
    V6.0.3.0