• ساعت : ۱۴:۲۹:۴۴
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ 
چاپ مقاله علمی با عنوان" ارزیابی میانگین عملكرد و پایداری ژنوتیپهای برنج با تركیب ویژگیهای روش های AMMI و BLUP و گزینش بر اساس چندین صفت " توسط آقای دكترعباسیان و مهندس محدثی

 مقاله علمی با عنوان " ارزیابی میانگین عملکرد و پایداری ژنوتیپهای برنج با ترکیب ویژگیهای روش های AMMI و BLUP و گزینش بر اساس چندین صفت " توسط آقای دکتر شریفی با همکاری دکتر عباسیان و مهندس محدثی محققین معاونت موسسه برنج در مجله پژوهشهای ژنتیک گیاهی / جلد 7 / شماره 2 / 1399  به چاپ رسید. برای دریافت فایل مقاله بر لینک الحاقی واقع در بالا سمت چپ کلیک بفرمایید.

روابط عمومی معاونت موسسه تحقیقات برنج کشور

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.3.0
    V6.0.3.0