• ساعت : ۹:۲۶:۳۹
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ 
چاپ مقاله علمی با عنوان " ارزیابی و انتخاب ژنوتیپهای متحمل به خشكی برنج با كاربرد روشهای فلئورومتری" توسط آقای دكتر نصیری

مقاله علمی با عنوان " ارزیابی و انتخاب ژنوتیپهاي متحمل به خشکی برنج با کاربرد روشهاي فلئورومتري"   توسط آقای دکتر نصیری با همکاری مسکرباشی، حسیبی و پیردشتی در نشریه پژوهشهای تولید گیاهی دانشگاه گرگان،  شماره 3، جلد 27  سال 1399  به چاپ رسید. برای دریافت فایل مقاله بر لینک الحاقی واقع در بالا سمت چپ کلیک بفرمایید.

روابط عمومی معاونت موسسه تحقیقات برنج کشور
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.3.0
    V6.0.3.0