• ساعت : ۹:۲۱:۵۵
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ 
چاپ مقاله علمی با عنوان " بررسی روابط برخی از صفات زراعی با میزان انتقال مجدد ماده خشك در كانوپی ژنوتیپهای برنج" توسط آقای دكتر نصیری

مقاله علمی با عنوان " بررسی روابط برخی از صفات زراعی با میزان انتقال مجدد ماده خشک در کانوپی ژنوتیپهای برنج"  توسط سرائی با همکاری آقای دکتر نصیری، مبلغی و نشانی مقدم در نشریه به زراعی کشاورزی دانشگاه تهران  شماره 4، دوره 22  سال 1399  به چاپ رسید. برای دریافت فایل مقاله بر لینک الحاقی واقع در بالا سمت چپ کلیک بفرمایید.

روابط عمومی معاونت موسسه تحقیقات برنج کشور

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.3.0
    V6.0.3.0