• ساعت : ۱۳:۱۵:۴
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ 
چاپ مقاله علمی با عنوان اثر مصرف همزمان زغال زیستی پوسته برنج و كود سولفات روی بر عملكرد، اجزاء عملكرد رقم هاشمی و برخی خصوصیات شیمیایی خاك توسط آقای دكتر سلطانی و دكترعباسیان

مقاله علمی با عنوان " اثر اثر مصرف همزمان زغال زیستی پوسته برنج و کود سولفات روی بر عملکرد، اجزاء عملکرد رقم هاشمی و برخی خصوصیات شیمیایی خاک " توسط آقای دکتر سلطانی و دکترعباسیان عضو هیات علمی موسسه برنج و محقق معاونت موسسه در مجله تحقیقات آب و خاک ایران، دوره 52، شماره 3،  خرداد 1400  به چاپ رسید. برای دریافت فایل مقاله بر لینک الحاقی واقع در بالا سمت چپ کلیک بفرمایید.

روابط عمومی معاونت موسسه تحقیقات برنج کشور

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.3.0
    V6.0.3.0