• ساعت : ۱۳:۱۳:۱۴
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ 
چاپ مقاله علمی با عنوان اثر محلول پاشی مواد محافظت كننده گیاهی بر عملكرد برنج در شرایط تنش خشكی توسط آقای دكتر عباسیان

 مقاله علمی با عنوان " اثر محلول پاشی مواد محافظت کننده گیاهی بر عملکرد برنج در شرایط تنش خشکی " توسط آقای دکتر عباسیان محقق معاونت موسسه تحقیقات برنج کشور با همکاری هاشم امین پناه در نشریه تولید و فراوری محصولات زراعی و باغی سال یازدهم، شماره اول،  بهار 1400  به چاپ رسید. برای دریافت فایل مقاله بر لینک الحاقی واقع در بالا سمت چپ کلیک بفرمایید.

روابط عمومی معاونت موسسه تحقیقات برنج کشور

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.3.0
    V6.0.3.0