• ساعت : ۱۰:۴۵:۱۳
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ 
مقاله علمی با عنوان " ارزیابی برخی از صفات مورفولوژیكی و شاخص های رشد برنج در روش های آبیاری" توسط آقای دكتر نصیری و دكتر فلاح به چاپ رسید.

مقاله علمی با عنوان " ارزیابی برخی از صفات مورفولوژیکی و شاخص های رشد برنج در روش های آبیاری" توسط آقای دکتر نصیری و دکتر فلاح در نشریه علمی و فیزیولوژیکی گیاهان زراعی شماره 47  سال 1399  به چاپ رسید. برای دریافت فایل مقاله بر لینک الحاقی واقع در بالا سمت چپ کلیک بفرمایید.

روابط عمومی معاونت موسسه تحقیقات برنج کشور

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.3.0
    V6.0.3.0