• ساعت : ۹:۵۳:۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ 
ارایه دو مقاله توسط محققان معاونت صاحب سودایی مشایی، مرتضی نصیری، رحمان عرفانی، وحید خسروی و محمدمحمدیان در شانزدهمین كنگره علوم خاك ایران

شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران پنجم تا هفتم شهریور ماه سال 1398در دانشگاه زنجان برگزار گردید. در این کنگره ملی مقاله‌ای با عنوان "جداسازی و شناسایی جدایه های Anabaena و اندازه گیری فاکتورهای محرک رشد آ­ن­ها" توسط صاحب سودایی مشایی، ناصر علی‌اصغر زاد و ندا سلطانی بصورت شفاهی ارایه و نیز مقاله‌ای با عنوان "ارزیابی کاربرد بهسازها و تنظیم کننده های واکنش خاک بر پرورش مطلوب گیاهچه در جعبه نشا برنج" توسط صاحب سودایی مشایی، مرتضی نصیری، رحمان عرفانی، وحید خسروی و محمدمحمدیان به صورت پوستر در این کنگره علمی ارایه گردید.

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.0.3.0
    V6.0.3.0