• ساعت : ۱۳:۷:۳۴
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ 
  • تعداد بازدید : 29
جلسه تودیع و معارفه مسؤولین بخش های گیاهپزشكی و فنی و تحقیقاتی معاونت موسسه تحقیقات برنج كشور

چهارشنبه 17 شهریور 1400، در جلسه ای با حضور ریاست محترم موسسه تحقیقات برنج سرکار خانم دکتر حسینی و جناب آقای دکتر عبادی به صورت مجازی و معاونت محترم موسسه جناب آقای دکتر خسروی به همراه مسؤولین بخش های تحقیقاتی و اجرایی طی حکمی آقای دکتر محمدیان را با عنایت به حسن سابقه و توانمندی‌های اجرایی ایشان به سمت سرپرست بخش فنی و تحقیقاتی و جناب آقای دکتر رستمی را به سمت مسؤول بخش گیاهپزشکی منصوب نمودند. همچنین در این جلسه از زحمات آقای دکتر طبری که مسؤولیت بخش گیاهپزشکی را به عهده داشتند، با ارائه لوح تقدیر و تابلو فرش و از زحمات آقای دکتر رستمی که مسؤولیت سابق بخش فنی و تحقیقاتی را به عهده داشتند و نیز از خانم دکتر لطیفی مسؤول روابط عمومی برای همکاری در این عرصه با ارائه لوح تقدیر، تشکر به عمل آمد.

روابط عمومی معاونت موسسه تحقیقات برنج کشور

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.3.0
    V6.0.3.0