• ساعت : ۱۴:۲۲:۱۴
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ 
  • تعداد بازدید : 9
برگزاری كارگاه آموزشی- ترویجی آفات، بیماری و علف هرز در روستای زرد آباد شهرستان محمود آباد

چهارشنبه 19 خرداد 1400 کارگاه آموزشی- ترویجی در روستای زرد آباد شهرستان محمود آباد توسط آقایان دکتر رستمی و دکتر طبری از اعضاء هیات علمی معاونت موسسه برنج و دکتر علیزاده کارشناس خبره علف هرز برگزار گردید. برگزاری این دوره بر اساس نیازسنجی از قبل تعیین شده توسط مدیریت تعاونی روستایی شهرستان و مدیریت مرکز جهاد کشاورزی شهید عبداله نژاد محمودآباد صورت گرفت و موضوع جلسه آموزش مدیریت تلفیقی آفات، بیماریها و علفهای هرز با رویکرد حفظ زیست بوم شالیزار و ضرورت استفاده بهینه از نهاده های شیمیایی برنج بود که با حضور جمعی از کشاورزان در حسینیه روستا تشکیل گردید.

روابط عمومی معاونت موسسه تحقیقات برنج کشور

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.3.0
    V6.0.3.0