• ساعت : ۱۴:۸:۱۱
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ 
  • تعداد بازدید : 13
برگزاری وبینار آموزشی كشت مجدد برنج در اراضی شالیزاری حوضه آبریز هراز (مزایا و معایب) توسط آقای دكتر فلاح

سه شنبه 18 خرداد 1400 در راستای اجرای سلسله برنامه های ویدیوکنفرانس انتقال دانش به روز در گستره ملی بخش کشاورزی در سامانه شاک سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، آقای دکتر فلاح عضو هیات علمی معاونت موسسه تحقیقات برنج کشور وبینار آموزشی تحت عنوان " کشت مجدد برنج در اراضی شالیزاری حوضه آبریز هراز (مزایا و معایب) " برگزار نمودند.

روابط عمومی معاونت موسسه تحقیقات برنج کشور

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.3.0
    V6.0.3.0