• ساعت : ۹:۴۸:۳۵
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ 
  • تعداد بازدید : 12
برگزاری جلسه هوشمندسازی كشاورزی با دانشگاه نوشیروانی بابل در معاونت موسسه

دوشنبه 17 خرداد 1400 جلسه ای با حضور معاونت محترم موسسه آقای دکتر خسروی به همراه مسؤولین بخش های تحقیقاتی با آقای دکتر قنبری عضو هیات علمی و مسؤول ارتباط با صنعت دانشگاه نوشیروانی بابل برگزار گردید. در این جلسه ابتدا آقای دکتر قنبری توضیحاتی درخصوص سنجش از راه دور و کاربرد آن در صنعت کشاورزی بیان نمودند و در ادامه هر یک از محققین بحث هوشمندسازی را از دیدگاه تخصصی خود مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند و در انتها مقرر گردید در صورت امکان پروژه های مشترکی پیرامون موضوع هوشمندسازی تدوین گردد.

روابط عمومی معاونت موسسه تحقیقات برنج کشور

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.3.0
    V6.0.3.0