• ساعت : ۱۳:۱۲:۱۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ 
  • تعداد بازدید : 14
برگزاری كارگاه آموزشی به زراعی برنج در مركز خدمات كشاورزی لاله آباد بابل

سه شنبه 11 خرداد 1400 کارگاه آموزشی به زراعی برنج ویژه کشاورزان پیشرو و کارشناسان ترویجی در مرکز خدمات کشاورزی لاله آباد بابل توسط آقایان دکترعرفانی، دکتر طبری، دکتر نصیری، دکتر رستمی و خانم دکتر آبادیان از اعضاء هیات علمی معاونت موسسه برنج برگزار گردید. اهم مطالب بیان شده در این جلسه: مدیریت مصرف کودهای شیمیایی، مدیریت مبارزه با آفت کرم ساقه خوار و مبارزه با بیماری بلاست برنج بوده است.

روابط عمومی معاونت موسسه تحقیقات برنج کشور

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.3.0
    V6.0.3.0