• ساعت : ۲۰:۳۶:۴۲
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ 
  • تعداد بازدید : 65
مراسم معارفه آقای دكتر خسروی به عنوان معاون جدید مؤسسه تحقیقات برنج كشور
مراسم تودیع و معارفه ای در روز شنبه مورخ 22 شهریور ماه 1399 با حضور خانم دکتر حسینی ریاست محترم مؤسسه تحقیقات برنج کشور و مسئولین محترم سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران و جمعی از مسئولین و مدیران استانی در سالن اجتماعات معاونت مؤسسه تحقیقات برنج کشور برگزار شد. در این مراسم آقای دکتر خسروی با حکم سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به عنوان معاون جدید مؤسسه تحقیقات برنج کشور منصوب گردید و از آقای دکتر عرفانی به جهت مدیریت اثربخش و تجارب برجسته و گرانقدرشان تجلیل و قدردانی شد.

روابط عمومی معاونت مؤسسه تحقیقات برنج کشور