• ساعت : ۱۲:۴۰:۳۶
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ 
  • تعداد بازدید : 20
اجرای طرح یاوران تولید با محوریت صنایع تبدیلی در حوزه عمل مركز جهاد كشاورزی مرانده
حضور فنی محقق معین مرکز، آقای مهندس عمرانی و کارشناسان پهنه تولیدی در روستای نوآباد با محوریت بررسی مسائل و مشکلات در بخش صنایع تبدیلی بود که در این زمینه راهکارهای مناسب ارائه گردید.

روابط عمومی معاونت مؤسسه تحقیقات برنج کشور


امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.4.0
    V5.7.4.0