• ساعت : ۲۳:۵۹:۵
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ 
  • تعداد بازدید : 19
بازدید یاوران تولید برنج از برداشت كشت مكانیزه طارم هاشمی در سایت الگویی روستای خوردونكلا آمل

بازدید آقای دکتر نصیری از مزرعه در حال برداشت کشت مکانیزه رقم طارم بعنوان سایت الگویی در روستای خوردونکلا آمل انجام گرفت. طی مشاهدات به عمل آمده مشخص گردید که نشاکاری در این مزرعه با دستگاه نشاکار با فاصله کاشت 18×30 سانتی متر سبب کاهش محصول در واحد سطح گردید. بنابراین به کشاورز توصیه شد جهت کشت رقم طارم به روش مکانیزه، فاصله کاشت 16×30 در نظر گرفته شود. زیرا با توجه به توان پنجه زنی در این رقم این فاصله کاشت جهت رسیدن به عملکرد مطلوب مناسب می باشد.        

روابط عمومی معاونت مؤسسه تحقیقات برنج کشور

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.4.0
    V5.7.4.0