• ساعت : ۲۳:۵۸:۱۱
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ 
  • تعداد بازدید : 113
جلسه هم اندیشی نحوه اجرای پروژه ها در سال جدید

در روز شنبه مورخ نهم فروردین 1399 جلسه ای با حضور محققین معاونت مؤسسه تحقیقات برنج کشور و جناب آقای مهندس رمضانی مسئول دفتر برنج تشکیل شد. در این هم اندیشی، جناب آقای دکتر عرفانی در مورد شرایط حاد کشور و اینکه جهت حفظ ایمنی و سلامت محققین باید تصمیمات جدی در اجرای پروژه ها اعمال گردد سخن گفتند. مضمون بحث تأکید بر اجرای پروژه های ادامه دار و کاهش اجرای پروژه های جدید بوده است همچنین با توجه به اینکه امسال، سال جهش تولید است بیشتر افزایش تولید بذر بخصوص بذور الیت مدنظر می باشد. 

روابط عمومی معاونت مؤسسه تحقیقات برنج کشورامتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.4.0
    V5.7.4.0