• ساعت : ۱۰:۱۵:۵۱
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ 
  • تعداد بازدید : 92
برگزاری جلسات كمیته فنی

جلسات کمیته فنی متعددی جهت بررسی پروژه های تحقیقاتی و نحوه اجرای آنها با حضور محققین معاونت در تاریخ های 14، 19، 27 و 29 بهمن ماه 1398 برگزار شد که به تعیین اولویت ها و بررسی روش های اجرای پروژه ها پرداخته شد.          

روابط عمومی معاونت تحقیقات برنج کشور
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.4.0
    V5.7.4.0