• ساعت : ۸:۵۳:۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ 
ارائه مقاله "بررسی كارایی علفكش بازاگران ام-60 در كنترل علفهای هرز شالیزار برنج" توسط دكتر هدی آبادیان، دكتر بیژن یعقوبی، دكتر رحمان عرفانی و مهندس محسن عمرانی در شانزدهمین كنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، 7-5 بهمن ماه 1398 در دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

ارائه مقاله "بررسی کارایی علفکش بازاگران ام-60 در کنترل علفهای هرز شالیزار برنج" توسط دکتر هدی آبادیان، دکتر بیژن یعقوبی، دکتر رحمان عرفانی و مهندس محسن عمرانی در شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، 7-5 بهمن ماه 1398 در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان                                                

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.12.0
    V5.3.12.0