• ساعت : ۸:۳۹:۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ 
ارائه مقاله "مقایسه صفات زراعی موتانت های امیدبخش برنج با ارقام طارم محلی و شیرودی در گلدشت" توسط دكتر الهیار فلاح، مهندس لیلا باقری و محمدتقی كربلایی آقاملكی در شانزدهمین كنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، 7-5 بهمن ماه 1398 در دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 ارائه مقاله "مقایسه صفات زراعی موتانت های امیدبخش برنج با ارقام طارم محلی و شیرودی در گلدشت" توسط دکتر الهیار فلاح، مهندس لیلا باقری و محمدتقی کربلایی آقاملکی در شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، 7-5 بهمن 1398 در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان        
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.12.0
    V5.3.12.0