• ساعت : ۱۰:۴۱:۳۱
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ 
  • تعداد بازدید : 37
برگزاری جلسه كمیته فنی بذر استان مازندران

این جلسه در ساعت 00/8 مورخ 25 دیماه 1398 در سالن جلسات معاونت با حضور کلیه اعضاء تشکیل شد. در ابتدا رئیس مؤسسه در مورد اهمیت این جلسه و چالش­ها و راهکارهایی که جهت تولید بهتر بذور گواهی شده لازم است صحبت کردند. همچنین آقای مهندس پورنصراله مدیر زراعت استان، آقای مهندس نوری مسئول تولید بذر استان بر لزوم نظارت­ مستمر و سیستماتیک توسط شرکت­های تولید کننده و پیمانکارها تأکید کردند تا بذور دارای بالاترین کیفیت بر اساس استانداردهای کمیته ثبت و گواهی بذر تولید گردد.                

روابط عمومی معاونت مؤسسه تحقیقات برنج کشور    امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.12.0
    V5.3.12.0