• ساعت : ۲۱:۲۹:۳۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ 
  • تعداد بازدید : 35
برگزاری كارگاه آموزشی "اصول بهزراعی برنج"

این کارگاه آموزشی توسط آقای دکتر نصیری در روز یکشنبه 1 دی در مرکز خدمات جهاد کشاورزی احمدچاله پی بابل برگزار شد. در این کلاس آموزشی در مورد آماده سازی خزانه سنتی و مکانیزه، میزان بذر، معرفی ارقام مناسب برنج، علل کاهش عملکرد کشت دوم برنج در سال جاری، زمان مناسب کشت اول و دوم و سایر موارد مهم و ضروری تولید بحث و بررسی شد. 

 روابط عمومی معاونت مؤسسه تحقیقات برنج کشور                                                                                                                     

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.12.0
    V5.3.12.0