• ساعت : ۱۳:۴۱:۱۷
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ 
  • تعداد بازدید : 52
برگزاری جلسه كمیته فنی
جهت تعیین الویت ها و برنامه های پژوهشی بخشهای تحقیقاتی و بررسی طرح ها و پروژه های جدید سال 1399، جلسه ای در روز سه شنبه مورخ 98/9/26 در سالن جلسات معاونت مؤسسه تشکیل شد. 

         
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.12.0
    V5.3.12.0