• ساعت : ۱۳:۱۲:۱
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ 
مقاله پژوهشی با عنوان "معرفی گونه‌های قارچ Fusarium همراه بذر برنج در استان‌های فارس و خوزستان" توسط آقای دكتر وحید خسروی، عضو هیات علمی موسسه تحقیقات برنج معاونت مازندران، در مجله دانش گیاه‌پزشكی ایران، بهار و تابستان 1398، دانشگاه تهران به‌چاپ رسیده است و از طریق سایت مجله مذكور در دسترس می‌باشد.
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.12.0
    V5.3.12.0