• ساعت : ۷:۸:۲۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ 
مقاله‌ای با عنوان " مقایسه فرآیند خشك كردن و كیفیت تبدیل در خشك كن‌های گردش مجدد و رایج شلتوك" با همكاری دكتر علی مومنی از اعضای هیات علمی معاونت در مجله ماشین‌های كشاورزی جلد 9، شماره دو به‌چاپ رسید.
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.12.0
    V5.3.12.0